Teraz TANIEJ o VAT! A kuchnie nawet o 50%

Projekt unijny

Nazwa instytucji zawierającej umowę o dofinansowanie: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Dotacje na kapitał obrotowy

Numer naboru POIR.03.04.00-IP.03-00-001/20

  • Tytuł Projektu: Wsparcie płynności finansowej przedsiębiorstwa.
  • Cel projektu : Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa w trakcie trwania epidemii COVID-19.
  • Krótki opis projektu: Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.
  • Planowany efekt: Niezaprzestanie działalności przedsiębiorstwa w okresie na jaki została udzielona dotacja.
  • Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)
  • Okres realizacji projektu: od 2020-07-01 do 2020-09-30
          Wartość ogółem   125.738,58 zł

          Dofinansowanie   125.738,58 zł 
          Wkład UE              125.738,58 zł 
          Wkład własny                   0,00 zł