🌞 meble do -44% TANIEJ kuchnie do – 50% TANIEJ🌞

Polityka prywatności

 

Witamy na stronach: www.emkameble.pl – serwisu należącego do Emka MEBLE Sp. z o.o. Sp. komandytowa . Prezentowana poniżej  Polityka Prywatności ma na celu przedstawienie stosowanych przez nas sposobów gromadzenia, wykorzystywania i udostępniania danych osobowych, które podaliście Państwo w trakcie korzystania z naszego serwisu.

Jakie dane przetwarzamy?

Przetwarzamy dane, które podajecie Państwo  w ramach korzystania z serwisu www.emkameble.pl.

Mogą to być: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu.

 

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem udostępnionych przez Państwo danych osobowych jest Emka Meble Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Rawie Mazowieckiej ul. Wyzwolenia 10, 96-200 Rawa Mazowiecka KRS 0000330650 , adres e-mail: sekretariat@emkameble.pl

Jak można skontaktować się z naszym administratorem bezpieczeństwa danych osobowych?

Aby uzyskać informacje o przetwarzaniu swoich danych osobowych można skontaktować się pod adresem mailowym sekretariat@emkameble.pl lub numerem telefonu  46 814 23 13.

Zabezpieczenie danych

Oświadczamy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej jako RODO) oraz ustawą z 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.

W jakim celu przetwarzamy Państwa dane?

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  • w celu realizacji działań wykonywanych na Państwa żądanie ;
  • w celach informacyjnych tj. przekazywania Państwu na podstawie udzielonej przez Państwa zgody informacji drogą elektroniczną lub telefoniczną;
  • archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów;
  • badania Państwa satysfakcji i określania jakości naszych usług;

 

Jak długo przechowujemy Państwa dane?

Państwa dane pozyskane z Serwisu przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji danego celu , wykonania umowy, do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub do momentu wniesienia przez Państwo ważnego sprzeciwu.

Jakie są Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych , ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Macie Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli przetwarzanie danych odbywało się na podstawie zgody. Mają Państwo prawo do   wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Do jakich odbiorców będą przekazywane Państwa dane?

Możemy udostępniać Państwa dane osobowe naszym pracownikom, naszym partnerom – wyłącznie w związku z realizacją danego celu, żądania  lub na potrzeby prawidłowego wykonania umowy.

Państwa dane mogą być również przekazywane pomiotom współpracującym , z których korzystamy przy prowadzeniu naszej działalności, w szczególności dostawcom usług IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie zawartej z nami umowy i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami z zachowaniem wymogów RODO i ustawy o ochronie danych osobowych.